От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по продажба на стоки от, Фул-Гарден ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата и фирми дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на стоката или услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички клиенти . Настоящата Политика за защита на личните данни, заедно с Общите условия за ползване на сайта ни, Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) и всички останали документи, които са упоменати в сайта ни, определя правилата, които Фул-Гарден ЕООД ще спазва при събирането и обработването на вашите лични данни.
Ако имате въпроси относно настоящата Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на e-mail: office@metalnishkafove-bgcom.
Защита на личните данни
Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Права на субекта на лични данни
Права на физическите лица
Като субект на лични данни вие имате следните права:
•    Право на достъп до събраните за вас лични данни;
•    Право на коригиране и / или допълване на неточни или непълни лични данни;
•    Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
•    Право на ограничаване на обработването на лични данни;
•    Право на преносимост на личните данни;
•    Право на възражение срещу обработването и съхранението на лични данни;
•    Право да НЕ бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране;
•    Право да бъдете уведомени при нарушение на сигурността на личните ви данни;
•    Право да подадете жалба пред компетентен надзорен орган по защита на личните данни..
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в Фул -Гарден ЕООД има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:
•    за спазване на правно задължение на Фул -Гарден ЕООД, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка на ЕС;
•    за установяване, упражняване или защита на правни претенции; други.
Право да подадете жалба пред компетентен надзорен орган по защита на личните данни
В Република България компетентният надзорен орган по защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни. В случай на нарушаване на правата ви имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
•    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
•    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
•    Телефон: 02 91 53 518
•    E-mail: kzld@cpdp.bg
•    Уеб сайт: www.cpdp.bg
На кого предоставяме вашите лични данни?
Във връзка с изпълнението на договорните ни задължения по договор, сключен с вас, както и във връзка с изпълнението на законовите ни задължения, може да предоставим част от вашите лични данни на:
•    Транспортна или куриерска фирма, която да извърши доставката на закупените от вас стоки до посочен от вас адрес;
•    Сервизна или монтажна фирма, която да извърши монтажа, инсталацията и / или първоначалната настройка на закупената от вас техника;
•    Финансови, банкови и кредитни институции – за извършване на необходимите плащания при закупуване на стока или услуга, включително при кандидатстване за потребителски кредит (покупка на изплащане);
•    Външна счетоводна къща / кантора, подпомагаща счетоводната дейност на Фул- Гарден ЕООД;
•    Организации, фирми и лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, маркетингови агенции, IT компании и др.;
•    Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим вашите лични данни по силата на действащото законодателство – Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерството на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи и др.;
На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.
Правни основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Фул -Гарден ЕООД събира, обработва и съхранява ваши лични данни на базата на следните правни основания:
•    Изрично получено от вас съгласие;
•    Изпълнение на договор между вас и Фул- Гарден ЕООД, както и при предприемане на стъпки за сключването на договор;
•    Спазване на законовите задължения на Фул -Гарден ЕООД (задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи);
•    За защита на легитимните интереси на Фул -Гарден ЕООД.
С какви цели събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни
Фул -Гарден ЕООД събира, обработва и съхранява вашите лични данни за следните цели:
•    Индивидуализирането / идентифицирането ви като на страна по договор с Фул -Гарден ЕООД и обезпечаване на изпълнението на договора;
•    Предоставяне на разяснения и допълнителна информация за предлаганите от Фул -Гарден ЕООД стоки и услуги;
•    Гаранционно и сервизно обслужване.
•    Счетоводни цели;
ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ
Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност и продажбата на нашите стоки. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни.
Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:
Данни за клиента: три имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка.
Имена на клиента са ни необходими, за да  съставим и издадем необходимите документи във връзка с закупените стоки.
Адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес на клиента са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите рекламации и други искания.
Адрес за изпращане на закупени стоки са ни необходими, за да може да доставяме вашите пратки.
Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за  контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.
Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и телефонния ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация:
За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само  професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:  Единен граждански номер – вашият единен граждански номер може да бъде поискан само при:
•    изрично изявено от вас желание за издаване на фактура на физическо лице.

 •  За доставка на закупени стоки: лицензирани куриерски фирми – Еконт Експрес ООД, Спиди АД;
  В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.
  Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин. Фул -Гарден ЕООД  НЕ събира, обработва и съхранява лични данни, разкриващи:
  •    расов или етнически произход;
  •    политически, религиозни или философски убеждения;
  •    членство в синдикални организации;
  •    генетични данни, биометрични данни и данни за здравословното ви състояние;
  •    данни за сексуалния ви живот или за сексуалната ви ориентация.
  МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
  Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги и да закупите нашите стоки.
  Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.
  СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ
  Всички лични данни, които ни предавате при своите запитвания (съвети, препоръки, похвали или критики) през нашата уеб-страница или по имейл, се изтриват от нас или респективно анонимизират не по-късно от 90 дни след последния документиран контакт с Вас, ако няма възникнала последваща обработка за друга цел.По принцип обработваме данни, докато клиентът има валидна гаранционна карта но не повече от 5 години, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.
  Срокът на съхранение на вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, но не сте закупили стоки от нас, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни.

Фул -Гарден ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чрез попълването на формуляри с лични данни за запитване в САЙТА /КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни с използването на личните им данни.
Как защитаваме вашите лични данни
Фирма Фул -Гарден ЕООД е предприела всички необходими
•    административни,
•    организационни,
•    технически и
•    физически
мерки за защита на личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
За да осигурим максимална защита и сигурност на вашите лични данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация, анонимизация и др.
Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.